Exchange Server 2013 Cumulative Update 6 System Mailbox Problemi

Exchange server 2013 için CU6 çıktı ve organizasyonlarımızı güncelleştirmeye başladık. CU6 ile ilgili gelen yenilikleri öğrenmek için Cumulative Update 6 for Exchange Server 2013 makalesini incelebilir ve Cumulative Update 6 for Exchange Server 2013 (KB2961810) adresinden güncelleştirme paketine sahip olabilirsiniz.

CU6 Güncelleştirme işlemlerinde yaşamış olduğum System Mailbox Problemi ve çözümünü bu post başlığı altında paylaşıyorum.

0

Mailbox Sunucumuz üzerine CU6 yüklemesi sırasında yukarıda ki ekran görüntüsünde bulunan hata ile karşılaştım. Hata içeriğine baktığımız zaman ve yapmış olduğum araştırma sonrasında SystemMailbox’ inin bozulduğunu ve bu sebepten güncelleştirme işleminin yapılamayacağını fark ettim. Benzer bir durum Exchange 2010 Service Paketi yüklemelerinde başıma geldiği için benzer bir çözüm ile sorunu çözmüştük.

systemmailboxfind

Bozulmuş durumda olan SystemMailbox’ umizi etki alanımız içinde buluyoruz ve bu hesabı siliyoruz.

2

Exchange Organizasyonumuz içinde bulunan sunucularımızdan bir tanesi ile get-OrganizasyonConfig | fl Identity komutu ile organizasyonumuzun ismini öğreniyoruz. Exchange Organizasyonumuzun ismi Live.

3

CU6 Paketinin dizinine gidiyoruz ve PrepareAD komutunu tekrar çalıştırıyoruz.

setup /PrepareAD /OrganizationName: “Live” /IAcceptExchangeServerLicenseTerms komutu ile

Not : CU6 Paketi AD DS schema versiyonu üzerinde değişiklik yapmaktadır. Bu işlemin Schema Admin Yetkisine sahip bir kullanıcı ile ve Schema Owner sunucusu üzerinde yapılması gerekmektedir.

recreateSystemMailbox

Prepare AD işlemi tamamlandıktan sonra Etki alanımız içinde System Mailbox’ ımızın tekrar oluşturulduğunu ve disable durumda olduğunu görebiliyoruz.

5

Hesabımızı aktif duruma getirdikten sonra CU6 Paketini başarılı bir şekilde yükleyebiliyoruz.

Remote Desktop Services Yüksek Erişilebilirlik Çözümleri Bölüm 18 RD Gateway Politikalarinin Belirlenmesi RAP ve CAP

Remote Desktop Services Yüksek Erişilebilirlik Çözümleri makale serimizin bu bölümünde RDS farmımız içine dâhil ettiğimiz RD Gateway sunucumuz üzerinde güvenlik politikalarımızı belirleyeceğiz.

Bu makalede yapılandıracak olduğumuz işlemlerden sonra RD Gateway üzerinden RDS ortamına bağlantı kurabilecek kullanıcıları, kullanıcı bilgisayarlarını, kullanıcı ayarlarını, süresini vb. birçok politikaları oluşturmuş olacağız.

clip_image001

İlk önce şunu belirteyim. Çözümleri Bölüm 16 RDS Farmına RD Gateway Sunucusunun Eklenmesi makalemiz içinde belirtilen son adımı Configure the Deployment yapılandırmasını yaptıysanız hiçbir kullanıcı bu makale içinde belirtilen işlemleri gerçekleştirmeden RDS ortamına bağlantı gerçekleştiremeyecektir ve yukarıdaki hata ile karşılaşacaktır. RD Gateway üzerinde oluşturulan varsayılan politikalar bağlantıların kabul edilmemesi yönündedir.

Makalenin Devamı

Remote Desktop Services Yüksek Erişilebilirlik Çözümleri Bölüm 17 RD Gateway Temel Yapılandırma

Remote Desktop Services Yüksek Erişilebilirlik Çözümleri makale serimizin bu bölümünde RDS farmına eklemiş olduğumuz RD Gateway sunucumuzun özelliklerini ve temel yapılandırma adımlarını gerçekleştireceğiz.

clip_image001

RD Gateway sunucumuzu yapılandırmak için diğer RDS rollerinde olduğu gibi Deployment Overwiew ekranı kullanılmamaktadır. Yönetim işlemlerini RD Gateway sunucumuz üzerinde gerçekleştirebilmekteyiz. RD Gateway rolü yükleme sırasında RD Gateway Manager yönetim konsolu yüklenmektedir ve bu konsol ile RD Gateway sunucularımızın yönetimini ve yapılandırmasını gerçekleştirebiliriz.

Makalenin Devamı

Remote Desktop Services Yüksek Erişilebilirlik Çözümleri Bölüm 16 RDS Farmına RD Gateway Sunucusunun Eklenmesi

Remote Desktop Services Yüksek Erişilebilirlik Çözümleri makale serimizin bu bölümünde Remote Desktop bağlantılarımızın daha güvenli sağlanmaları ve merkezi bağlantı yönetimini sağlayabilmek için RD Gateway Rolünü ekliyoruz.

Daha önceki bölümlerde RDS HA Server grup içinde RD Gateway rolünü yükleyecek olduğumuz sunucuları eklememiştik. Server grup düzenlenmesi işlemlerini Bölüm 11 RDS Farmına Birden Fazla Collection Eklenmesi bölümünde gerçekleştirmiştik. Aynı işlemi RD Gateway sunucuları içinde gerçekleştirdik. Bu bölümü tekrardan paylaşmıyorum.

RD Gateway sunucuları yüksek erişilebilirlik çözümleri ile gerçekleştirilecektir ve kullanacak olduğumuz yüksek erişilebilirlik teknolojisi Microsoft NLB’ dir. Bölüm 3 Network Load Balancing Yapılandırılması konulu makalemizde RD Web Access sunucularımız için yapmış olduğumuz NLB yapılandırılmasının aynısını RD Gateway sunucularımız için gerçekleştiriyoruz.

RD Gateway bağlantıları Sertifika ile doğrulanmaktadır. Sertifikamız için ihtiyaç duyulan SAN bilgileri bu makalemiz içinde paylaşılacaktır ve sertifika oluşturulması için Bölüm 5 RDS Farmı Sertifika Oluşturulması makalemizde paylaşmıştık.

clip_image001

Makalenin Devamı

Remote Desktop Services Yüksek Erişilebilirlik Çözümleri Bölüm 15 RD Gateway Topoloji Seçimi

Remote Desktop Services Yüksek Erişilebilirlik Çözümleri makale serimizin bu bölümünde RDS rollerimiz arasında bulunan ve RDS oturumlarının güvenliğinden sorumlu bulunan RD Gateway Rolümüz için Topoloji seçimini gerçekleştireceğiz.

RD Gateway Rolü Windows Server 2008 ile birlikte tanışmıştık. RD Gateway Rolünün amacı Windows Server 2012 R2 ile birlikte gelişmiş durumdadır ama amacı aynıdır.

RD Gateway rolü Network Policy Server üzerinde oluşturmuş olduğumuz Resource Authorization Policies (RD RAPs) ve Connection Authorization Policies (RD CAPs) politikalarını kullanmakta ve RDS ortamına gerçekleştirilecek olan bağlantıları, bağlantı isteklerini daha güvenli bir durumda getirmektedir.

clip_image001

Makalenin Devamı

Remote Desktop Services Yüksek Erişilebilirlik Çözümleri Bölüm 14 User Profile Disk Yapılandırılması

Remote Desktop Services Yüksek Erişilebilirlik Çözümleri Makale serimizin bu bölümünde RDS farmına bağlantıyı gerçekleştiren kullanıcılarımızın, sahip oldukları ve yeni oluşturacakları verilere kolay bir şekilde erişmelerini, sahip oldukları verilerinin güvenliğini, alt yapımız için sorun oluşturabilecek büyüyen kullanıcı verilerinin sınırlandırılmasını vb. birçok işlemi inceleyeceğimiz User Profile Disk kısaca UPD Yapılandırılmasını inceleyeceğiz.

Windows Server 2012 sürümüne kadar RDS çözümlerinde kullanıcı verileri için bir çözüm bulunmamaktaydı. Kullanıcı verilerinin güvenliğini ve alt yapımız için sınırlandırmayı farklı çözümler ile karşılayabiliyorduk. UPD teknolojisi Windows Server 2012 ile birlikte RDS mimarisine eklenen yeni bir teknoloji olup birçok kolaylığı bizlere sağladı ve çok fazla değişmemekle birlikte bu teknoloji Windows Server 2012 R2 ile birlikte kullanılmaya devam edilmektedir.

UPD teknolojisinden önce RDS ortamları içinde bulunan kullanıcıların verilerini saklamak için iki yöntem bulunmaktaydı. Bu yöntemler;

clip_image001

Makalenin Devamı

Remote Desktop Services Yüksek Erişilebilirlik Çözümleri Bölüm 13 Collection Erişim Çözümleri

Remote Desktop Services Yüksek Erişilebilirlik Çözümleri makale serimizin bu bölümünde RDS farmımızın içinde oluşturmuş olduğumuz Collection ‘lara erişim çözümlerini sunacağız. Bu makalemizde bahsedecek olduğumuz konu Windows Server 2012 ile birlikte RDS ortamına erişimin değişmesinden kaynaklıdır.

Bilindiği gibi Windows Server 2008 ile birlikte Remoteapp teknolojisi ile tanışmış ve RD Session Host sunucularımızın daha performanslı ve daha az network kullanmaları için uygulama seviyesinde oturum sanallaştırılması teknolojisi kullanılması önerilmişti. Fakat bazı uygulamaların Remoteapp teknolojisi ile tam uyumlu çalışması zaman almış ve uygulamalarımızın uyumsuzluk problemleri nedeniyle Full Session yani masaüstü erişimleri kullanılması kaçınılmaz olmuştu.

Remoteapp teknolojisi Windows Server 2012 ve R2 ile birlikte devam etmek ve geliştirilmektedir. Ve artık Remoteapp teknolojisi Windows Server 2012 den sonra kullanılması için bir takım zorlamalar bulunmaktadır. Bu zorlamalar bizler için bir adaptasyon problemi oluştursa bile çözümlerimiz bulunmaktadır. Bu makalemiz içinde önerilen ve önerilmeyen çözümleri anlatacağız.

Üçüncü firmaların Donanımsal / Yazılımsal Yük Dengeleme Ürünlerini Kullanmak İstersek

clip_image001

Makalenin Devamı

Exchange 2013 OWA Child Domain Logon Secimi

Exchange 2010 üzerinde değiştirebildiğimiz OWA logon seçeneği Exchange 2013 üzerinde bulunmamaktadır. Exchange Organizasyonumuz Chil domain içinde bulunuyorsa bu işlemleri artık PS aracı ile yapabilmekteyiz.

2

Yukarıda Exchange 2013 ve Exchange 2010 Owa Logon seçenekleri görülmekte ve görüldüğü gibi Exchange 2013 üzerinde Child Domain gözükmemektedir.

4

Set-OwaVirtualDirectory -Identity "CasServerName\owa (Default Web Site)" -LogonFormat Username –DefaultDomain dive.live.local

yukarıda ki komutu organizasyonunuza göre düzenlememiz gerekmektedir.

5

Seçemediğimiz Child domain ECP üzerinde Logon Domain bölümüne geldiğini görebiliyoruz.

Değişikliklerin uygulanabilmesi için IIS Servisini yeniden başlatmamız gerekmektedir.

Remote Desktop Services Yüksek Erişilebilirlik Çözümleri Bölüm 12 Collection Yapılandırılması

Remote Desktop Services Yüksek Erişilebilirlik Çözümleri makale serimizin bu bölümünde RDS farmımız içinde oluşturmuş olduğumuz Collectin ‘ların düzenlenmesini gerçekleştireceğiz. Bu yapılandırmalar sonrası RD Session Hostlarımıza kullanıcı erişim izinlerinin yapılandırılmasını, daha performanslı bir şekilde çalışmasını gerçekleştirmiş olacağız.

clip_image001

Yapılandıracak olduğumuz Collection özellikler bölümüne geliyoruz ve Task bölümünden Edit Properties sihirbazını çalıştırıyoruz.

Makalenin Devamı

Remote Desktop Services Yüksek Erişilebilirlik Çözümleri Bölüm 11 RDS Farmına Birden Fazla Collection Eklenmesi

Remote Desktop Services Yüksek Erişilebilirlik Çözümleri makalemizin bu bölümünde RDS Farmımızın içine birden fazla Collection ekleme işlemini gerçekleştireceğiz ve tek bir RDS farmı çatısı altında farklı uygulamalara, farklı kullanıcılara hizmet eden Collection (lar) oluşturacağız.

clip_image001

RDS Farmımızın mevcut durumunu yukarıda görebiliyorsunuz. Farmızın içinde daha önce oluşturmuş olduğumuz Col1 isimli Collection görülmektedir. RD Session host rolü üzerinde sağ tuş ile Create Session Collection sihirbazını çalıştırıyoruz.

Makalenin Devamı