Azure RDS Deep Dive Part 15 Trafik Manager Overview

RDS Deep Dive makale serimizin bu bölümüne kadar Basic RDS Deployment operasyonunu gerçekleştirmiş ve özelleştirmiş olduğumuz senaryo ile Basic RDS Deployment ile Extended RDS Deployement arasında bir köprü kurmuştuk. Part 15 Add Trafik Manager Overview makalesi ile birlikte RDS Extended Deployment işlemlerine başlıyoruz.

image

Bu makalemiz içinde Azure hizmetlerinden bir tanesi olan Trafic Manager nedir, Azure platformu içinde bulunan RDS ortamına sağlamış olduğu avantajlar nelerdir, Azure platformunda bulunan RDS platformu haricinde kullanım alanları nelerdir gibi bilgileri paylaşacağız.

Continue Reading »

Azure RDS Deep Dive Part 14 Azure Cloud Services Scale

Azure RDS Deep Dive makale serimiz içinde bu bölüme kadar olan bölümde Basic RDS Deployment işlemlerini yerine getirdik ve Azure ortamının RDS ortamı için sağlamış olduğu avantajlardan ve özellikle dikey büyüme ve yatay büyüme konularını inceledik.

İhtiyaçlarımız çerçevesinde yapmış olduğumuz veya yapacak olduğumuz bu büyüme-küçülme işlemleri el-ile ve bizlerin kontrolü çerçevesinde yapılmaktadır.

Makale serimizin bu bölümü olan Part 14 Azure Cloud Services Scale makalesinde bu büyüme ve küçülme operasyonlarını Cloud Services içinde bulunan Scale işlemleri ile belirlemiş olduğumuz politikalar çerçevesinde otomatik olarak gerçekleşmesini sağlayacağız.

clip_image002

Continue Reading »

Azure RDS Deep Dive Part 13 Availability Set and VM Size Change

Azure RDS Deep Dive makale serimizin ilk bölümü olan Part 1 Topology Overview bölümünde Azure üzerinde barınan RDS sunucularının avantajlarını aktarmış, yatay büyüme ve dikey büyüme arasındaki farklardan bahsetmiş ve makale serimizin bu bölümüne kadar olan bölümde RDGW ve RDWA sunucu rollerinin yatay büyüme işlemlerini gerçekleştirmiştik.

Bu makalemiz içinde RDS sunucularımız için dikey büyüme işlemini,  Availability Set tanımını ve sonraki makalede Cloud Services Scale işlemlerini yerine getireceğiz.

clip_image001

Continue Reading »

Azure RDS Deep Dive Part 12 Overview Azure Cloud Services

RDS Deep Dive Makale serimizin bu bölümüne kadar olan bölümlerde Basic RDS Deployment işlemlerini gerçekleştirmiş ve oluşturmuş olduğumuz Cloud Services içinde bulunan RDS ortamına public internet üzerinden erişimleri gerçekleştirmiştik.

Oluşturmuş olduğumuz RDS farmı içinde bulunan sunucu, storage, network, public DNS name, IP Adresleri, oluşturmuş olduğumuz Load Balanced Set vb… bütü n RDS bileşenleri oluşturduğumuz azcld-01 isimli Cloud Services içinde bulunmaktadır.

Part 12 Overview Azure Cloud Services makalemizde Cloud Services’i mizi inceleyeceğiz ve Azure’ nin RDS ortamları için sağlamış olduğu yönetim kolaylıklarından bahsedeceğiz.

clip_image002

Continue Reading »

Azure RDS Deep Dive Part 11 Configure Load Balanced Set

RDS Deep Dive Makale serimizin Part 9 Add Endpoint bölümünde oluşturmuş olduğumuz RDS farmının dış dünyadan erişimini gerçekleştirmiş ve public internet ortamında bulunan kullanıcılarımız için RDS ortamına erişimlerini gerçekleştirmiştik.

Part 9 Add Endpoint makalesinen sonra RDS farmımızı genişlettik ve aynı cloud servisi içine ikinci bir RDWA-RDGW sunucu rollerini kurduk. RDS farmı kurulum politikamıza bağlı kaldık ve bu iki rolü aynı sunucu üzerine kurduk ve yapılandırmasını gerçekleştirdik.

clip_image001

Continue Reading »

Azure RDS Deep Dive Part 10 Add Additional Rdwa and Rdgw

RDS Deep Dive makale serimizin bu bölümünde Basic RDS Deployment işlemlerini gerçekleştirmiş olduğumuz RDS Ortamımıza ikinci bir RDWA ve RDGW Rollerini ekleyeceğiz ve bu iki RDS Rolümüz için iş sürekliliği ve yük dengelemesini gerçekleştireceğiz.

clip_image001  Continue Reading »

Azure RDS Deep Dive Part 9 Add Endpoint

RDS Deep Dive makale serimizde bu makaleye kadar Basic RDS Deployment işlemlerini tamamladık. Hazırlamış olduğumuz RDS farmı içeriden çalışmaktadır fakat dış dünya ile iletişimi sağlayacak olan erişim izinleri verilmediği için kurmuş olduğumuz RDS farmına son kullanıcılarımız dış dünya üzerinden erişim gerçekleştirememektedirler.

clip_image001

Continue Reading »

Azure RDS Deep Dive Part 8 Add RD Gateway

RDS Deep Dive makale serimiz içinde bu bölüme kadar RDS farmının oluşturma işlemlerini gerçekleştirdik ve RDS farmımız için ihtiyaç duyulan üç temel rolümüz olan RDCB, RDSH ve RDWA rollerini farklı sunucular üzerinde kurma işlemlerini tamamladık.

Add RD Gateway makalemiz içinde RDWA rolünün yüklenmiş olduğu azcld-rdgwa01 sunucumuz üzerine RD Gatewayy rolünün eklenme işlemini gerçekleştireceğiz.

clip_image001

Continue Reading »

Azure RDS Deep Dive Part 7 RDS Deployment

Azure RDS Deep Dive makale serimizin bu bölümüne kadar olan bölümlerinde Azure RDS Sanal sunucularımız için ihtyiaç duymuş olduğum Network, Storage, Cloud Services yapılandırmalarını gerçekleştirdik ve bu yapmış olduğum yapılandırmalara bağlı kalarak, RDS Depyloyment için ihtiyaç duymuş olduğumuz sunucularımızı oluşturduk.

clip_image001

Continue Reading »

Azure RDS Deep Dive Part 6 Prepare VMs for RDS Deployment

Azure RDS Deep Dive makale serimizin bu bölümünde RDS farmı için ihtiyaç duymuş olduğumuz sunucuları ve sunucuların ihtiyaç duymuş olduğu Cloud Servisi, Storage Account yapılandırmalarını gerçekleştireceğiz ve bu yapılandırmalar sonrasında RDS Sunucularımızı oluşturacağız.

clip_image002

İlk yapacak olduğumuz işlem Cloud Services’ in oluşturulması. Basic RDS Deployment bölümü ile işlemlere başladığımız için yukarıda ki topolojide gösterilen Cloud1 i yapacağız.

Continue Reading »